West End Stockholm

nom WES är vi fast övertygade om att både utövare och publik kan ges möjligheten att uppleva kultur som främjar integration. I vårt arbetssätt finns en stark vilja att locka till oss ungdomar och deras familj från områden som i dag kallas för ”utsatta delar av vårt samhälle”. I olika arbetsgrupper på scen och runt en produktion vill vi entusiasmera och skapa en meningsfull sysselsättning med en produktion som slutmål. Vårt mål och vilja är att hålla hög kvalité – vara lokalt anknutna och kunna erbjuda humana biljettpriser. Vi vill att vår verksamhet ska vara öppen för ungdomar och familjer från Stockholms utsatta områden. Vi har erfarenhet och vilja att verka i utsatta områden i västra Stockholm och att aktivt arbeta med integrationsfrågor. Vi vill ta till vara den kunskap som seniorer kan erbjuda i samarbete med ungdomar. Vi vill skapa en kulturell mångfald där även ensamkommande ungdomar, grupper av olika etniska minoriteter mm kan hitta en gemensam arbetsgrund. Vi vill också hitta en plattform för ungdomar med funktionsnedsättning och ge även denna grupp möjlighet att vara med i olika produktionsgrupper. Vi vill också ge möjlighet till barn att i tidigt stadium förstå musikteater och en produktionsprocess. Vi vill främja samarbetet mellan amatörer och professionella inom musikteatern för att öka intresset för kvalité och yrkets olika komponenter. Vi vill driva en verksamhet som bidrar till möten över åldersindelningar och där målet att skapa en föreställning, enar gruppen.

info@westendstockholm.se

Evenemang efter organiserare

Inga evenemang inlagda för tillfället

example@example.com

1234-123-123

3481 Melrose Place, Beverly Hills CA 90210

X