Rökförbud

Hem - Rökförbud

Den 1 juli träder den nya lagen om rökförbud på allmänplats in. Det innebär att rökning utanför Bristol är förbjudet.

Det gäller cigaretter, e-cigaretter och vattenpipa.

Förbudet gäller
På uteserveringar.

I lokaler där barn och unga vistas regelbundet. Även på skolgårdar och lekplatser på fritidshem och förskolor.

På perronger utomhus. Befinner du dig på resa med kollektivtrafik får du inte röka.

I lokaler för hälso- och sjukvård.

I lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder eller inrättningar med särskild vård eller service.

Vid entréer där allmänheten har tillträde. Du får inte röka utanför en affär.

På inhägnade idrottsplatser. Du får inte röka på läktaren, eller vid fotbollsplanen om anläggningen är inhägnad.

För dig som besöker Bristol innebär det att du kan bli tillsagd om du röker utanför foajén. Vägrar du så räknas det som olaga intrång och böter.

Är du hyresgäst på Bristol är du ansvarig för att dina evenemang följer gällande lagar och regler. Dvs att er personal eller era besökare inte röker utanför. Eventuella böter kan därför ni åläggas att betala.

example@example.com

1234-123-123

3481 Melrose Place, Beverly Hills CA 90210

X